Visie

Visie

Stichting Aangehaakt zal zich zo breed mogelijk profileren om zo het draagvlak van de stichting te vergroten en meer aandacht te kunnen vragen voor de vele problemen, die vaak niet direct zichtbaar zijn.

Onze overtuiging is dat het belangrijk is niet te kijken naar de belemmerende factoren, maar om te ontdekken waar wél kansen en mogelijkheden liggen! Er gaat een nieuwe wereld open wanneer partijen de mogelijkheden zien en gaan samenwerken.