Missie

Missie

Stichting Aangehaakt heeft als missie om hulpbehoevende mensen die tussen wal en schip vallen, en zelf niet over de mogelijkheden of middelen beschikken, te helpen.