Missie

Missie

Stichting Aangehaakt heeft als missie om hulpbehoevende mensen die tussen wal en schip vallen, en zelf niet over de mogelijkheden of middelen beschikken, te helpen.

Of deze vraag nou ligt in het coördineren van de rompslomp met verschillende instanties, hulp bij de aanschaf van een buggy die niet vergoed wordt of een aanpassing in leefomgeving: Stichting Aangehaakt haakt aan waar nodig en zal alle hulp bieden die binnen haar mogelijkheden ligt.