Doelstellingen

Stichting Aangehaakt / Doelstellingen

Doelstellingen

De stichting is in opbouw, en is bezig met het concretiseren van onderstaande doelen. Hieronder vindt u de eerste opzet van drie doelen met de daaraan verbonden acties.

1. Fondsenwerving

Fancy Fair

Stichting Aangehaakt organiseerde in mei 2019 een Fancy Fair op Texel om geld in te zamelen. Dit was een gezellige middag met verschillende spelletjes, verkoop van producten, een hapje en een drankje. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door mensen die de stichting een warm hart toedragen.
Tevens is deze dag gebruikt om donateurs, belangstellenden en genodigden te informeren over en te enthousiasmeren voor de stichting. Dit evenement zal jaarlijks terugkeren.

Benefiet concert

Door de stichting zal een benefiet concert georganiseerd worden. De gehele opbrengst is voor de stichting.

2. Werving vrijwilligers

Omdat Stichting Aangehaakt nog aan het begin staat van haar ontwikkeling is het van belang het draagvlak zo breed mogelijk te maken, zodat er een goede basis gelegd wordt.

Met deze reden is Stichting Aangehaakt constant op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die aan willen haken. Wij willen in 2019 het team uitbreiden met minimaal 2 vrijwilligers, die een aantal vaste werkzaamheden binnen de stichting op zich nemen. Uiteraard is iedereen met een goed hart en de juiste instelling welkom!

3. Networking

Stichting Aangehaakt zal zich in 2019 verder verdiepen in en vol inzetten op de vele mogelijkheden die er zijn om geld in te zamelen.
Omdat de stichting uit een enthousiaste club mensen bestaat, zal een ieder van de stichting zijn eigen netwerk benaderen om bedrijven en vrijwilligers aan te haken. Ook via social media zal aandacht voor de stichting gevraagd worden.