De Stichting

Stichting Aangehaakt / De Stichting

De Stichting

Stichting Aangehaakt is opgericht in 2019 en zet zich in voor personen met een beperking (in welke vorm dat ook), die op gebied van zorg en ontwikkeling wel wat hulp kunnen gebruiken.

In Nederland zijn er helaas veel mensen die ‘tussen wal en schip vallen’, wat betreft zorg en alles wat daar bij komt kijken. De stichting zal onze medemensen, instanties en alle overige organisaties informeren, stimuleren en hulp bieden waar nodig en toereikend.

Vanuit Stichting Aangehaakt worden verschillende activiteiten georganiseerd om de gestelde doelen te bereiken.

Het eerste steunproject van Stichting Aangehaakt is de hulpvraag omtrent Damian. Naast het verbeteren van het leven van dit jonge kind, zal dit project het bestuur ook veel inzichten geven in de problematiek rond de zorg in Nederland, en zal het duidelijk maken waar de grootste hulpvraag ligt. De samenwerking tussen de vele verschillende partijen zal in kaart gebracht worden, zodat de stichting in de toekomst vele anderen te hulp kunnen schieten.

De stichting richt zich op activiteiten die zijn aan te merken als activiteiten van algemeen nut. Dit betekent dat de stichting zal gaan functioneren als een Algemeen Nut Beogende Instelling. De bijbehorende status is vanwege fiscale mogelijkheden van betekenis voor personen en instanties die de stichting een warm hart toedragen.

De stichting staat voor openheid en transparantie, en hecht veel waarde aan inzichtelijk te werk te gaan. Het beleidsplan (de koers van de stichting) is in ontwikkeling en zal op de website komen te staan.