Aangehaakt voor Damian

Stichting Aangehaakt / Aangehaakt voor Damian

Damian is één van de 64 kindjes wereldwijd met een GNB1-genmutatie.

Damian is een jongetje van 5 jaar. Samen met zijn ouders en zijn grote broer Dean (6 jaar) woont hij op Texel. Het grootste gevolg van zijn genmutatie is, dat hij ernstig achterblijft in zijn ontwikkeling, met name in zijn spierontwikkeling. Vanaf dat hij anderhalf was, kon hij rechtop zitten, maar kruipen, omrollen, staan, lopen en praten zijn nog totaal niet aan de orde. Ook het tot zich nemen van vast voedsel is niet mogelijk. Damian heeft veel hulpmiddelen nodig, deze hulpmiddelen zijn vaak erg kostbaar. Maar doordat de ziekte zo zeldzaam is, worden veel van deze kosten voor zorg en ontwikkeling niet vergoed.

De ouders van Damian hebben met veel verschillende instanties contact omtrent de verzorging van hun zoon, en zij ondervinden hiervan dagelijks de problemen. Tussen wal en schip…

Stichting Aangehaakt zet zich in om de vele hindernissen die zich voordoen in de zorg en ontwikkeling van Damian samen met zijn ouders in kaart te brengen en de situatie, waar mogelijk, te verbeteren.

In dit specifieke geval is de huiselijke situatie van Damian zorgwekkend. Het huis waar hij met zijn familie woont moet compleet omgebouwd worden, er moet onder andere een lift komen, een extra kamer voor therapie, het hele huis moet rolstoeltoegankelijk gemaakt worden. Een voorzichtige schatting toont, dat hier al snel 60.000 tot 80.000 Euro nodig zijn! Zoals het er momenteel uitziet wordt een groot deel van deze nodige verbouwing niet vergoed door de gemeente of andere zorginstanties.

Haakt u hier aan, en ondersteunt u dit project??

Doneer voor Damian!Doneer € -


NL97INGB0008586460