Author: Ruud Stapels

Stichting Aangehaakt / Articles posted by Ruud Stapels

Drie vrienden slaan de handen ineen, of beter gezegd, haken aan voor een project waar ze allemaal nauw bij betrokken zijn, namelijk Stichting Aangehaakt.

De stichting is in het leven geroepen om mensen met een beperking, die ondanks onze wetgevingen en verzekeringen buiten de boot vallen, te steunen.

Het idee is geboren doordat Menno Heijn, een lid van het trio, een zoon heeft met het zeldzame GNB1-genmutatie. Dit is een zeer zeldzame aandoening (68 gevallen bekend wereldwijd) waardoor prognoses over verdere ontwikkelingen zeer lastig zijn.

“Als gezin moet je dan op alles voorbereid zijn, vooral op hoge kosten. Helaas wordt veel niet vergoed door de overheid en verzekeringen”, vertelt Menno Heijn. Naar aanleiding hiervan is het idee geboren een stichting op te richten, met als één van de doelen op zoveel mogelijk manieren donaties te ontvangen.

Vandaar ontstond het idee om een single op te nemen. Van het één kwam het ander en het gelegenheidsduo ‘Hooked on’ is het resultaat. De naam vloeit voort uit steenkool Engels voor ‘aangehaakt’, en aangezien de single over liefde gaat kun je ook ‘hooked on’ (aan de haak geslagen) zijn.

Veel plezier met de single en namens de Stichting Aangehaakt, bedankt!

Wij zijn ontzettend trots en willen iedereen bedanken voor hun gulle bijdrage en hun inzet tijdens de fantastische Fancy Fair!

De fancy fair voor de zieke Damian (4) uit De Koog heeft €1.713, 50 opgebracht.

De Fancy Fair die afgelopen woensdag werd gehouden in dorpshuis De Hof was een mooi voorbeeld van gemeenschapszin. Jan en alleman kwam spullen brengen of sponsorde zaken om het één groot feest te maken. Zo was er een markt met nieuwe en gebruikte spulletjes, waren er diverse spelletjes te doen, waren er taarten gebakken en werden er broodjes knakworst verkocht. Buiten stond een groot springkussen.

Damian zelf was er ook even bij. Door een nieuwe tegenslag verbleef hij enkele dagen in het ziekenhuis, maar hij was precies op tijd terug om even een kijkje te komen nemen bij de festiviteiten.

In De Koog gaat de situatie van één van de jongste bewoners de dorpsgenoten aan het hart. Steeds meer mensen zetten zich op één of andere manier in voor de jongen met de zeer zeldzame GNB1-genmutatie. Door de zeldzaamheid van de ziekte en een gebrek aan prognoses wordt er weinig vergoed. Hierdoor lopen de ouders tegen veel kosten aan, voor de aanschaf van onmisbare hulpmiddelen.

Door diverse andere inzamelingen is in korte tijd al €3.095,50 opgehaald door Stichting Aangehaakt. Naast het geld van de Fancy Fair ontving de stichting een cheque van €545,- van de dorpscommissie. Geld dat werd opgehaald met Pasen. Daarnaast werd tijdens de Fancy Fair nog €566,40 door bezoekers gedoneerd en de kinderen van Lubertischool haalden met de verkoop van narcissen en het inzamelen van lege flessen €271,- op.

“Het is geweldig om te zien hoe iedereen zich inzet. We hebben net Stichting Aangehaakt opgericht. In eerste instantie richten we ons nu op Damian. Maar als dat allemaal in goede banen is geleid, willen we verder gaan uitbreiden”, vertelt een dankbare moeder Michelle van Brussel.