Opbrengst Fancy Fair

Stichting Aangehaakt / Nieuws  / Opbrengst Fancy Fair

Wij zijn ontzettend trots en willen iedereen bedanken voor hun gulle bijdrage en hun inzet tijdens de fantastische Fancy Fair!

De fancy fair voor de zieke Damian (4) uit De Koog heeft €1.713, 50 opgebracht.

De Fancy Fair die afgelopen woensdag werd gehouden in dorpshuis De Hof was een mooi voorbeeld van gemeenschapszin. Jan en alleman kwam spullen brengen of sponsorde zaken om het één groot feest te maken. Zo was er een markt met nieuwe en gebruikte spulletjes, waren er diverse spelletjes te doen, waren er taarten gebakken en werden er broodjes knakworst verkocht. Buiten stond een groot springkussen.

Damian zelf was er ook even bij. Door een nieuwe tegenslag verbleef hij enkele dagen in het ziekenhuis, maar hij was precies op tijd terug om even een kijkje te komen nemen bij de festiviteiten.

In De Koog gaat de situatie van één van de jongste bewoners de dorpsgenoten aan het hart. Steeds meer mensen zetten zich op één of andere manier in voor de jongen met de zeer zeldzame GNB1-genmutatie. Door de zeldzaamheid van de ziekte en een gebrek aan prognoses wordt er weinig vergoed. Hierdoor lopen de ouders tegen veel kosten aan, voor de aanschaf van onmisbare hulpmiddelen.

Door diverse andere inzamelingen is in korte tijd al €3.095,50 opgehaald door Stichting Aangehaakt. Naast het geld van de Fancy Fair ontving de stichting een cheque van €545,- van de dorpscommissie. Geld dat werd opgehaald met Pasen. Daarnaast werd tijdens de Fancy Fair nog €566,40 door bezoekers gedoneerd en de kinderen van Lubertischool haalden met de verkoop van narcissen en het inzamelen van lege flessen €271,- op.

“Het is geweldig om te zien hoe iedereen zich inzet. We hebben net Stichting Aangehaakt opgericht. In eerste instantie richten we ons nu op Damian. Maar als dat allemaal in goede banen is geleid, willen we verder gaan uitbreiden”, vertelt een dankbare moeder Michelle van Brussel.